Правила і політики компанії

У цьому розділі зібрані процедури, політики, інструкції тощо, якими керується наша компанія у своїй господарській діяльності, а також вимагає їх дотримання від усіх контрагентів, з якими співпрацює.

1. Кодекс ділової етики

Кодекс ділової етики описує зобов’язання у п'яти сферах діяльності: навколишнє середовище, ділова етика, робоче середовище і соціальні умови, наше ставлення до світу навколо нас, і наших продуктів.

Кодекс ділової етики, версія 2.0, затверджена 20.03.2015 р.  

Кодекс ділової етики

2. Кодекс ділової етики для Постачальників

Кодекс ділової етики для Постачальників, версія 2.0, затверджена Менеджмент групою 13 квітня 2016 р.

Кодекс ділової етики для Постачальників описує зобов’язання постачальників Лантманнен.

3. Антикорупційна політика

Антикорупційна політика встановлює найвищі стандарти етики та ділової поведінки з метою боротьби з усіма формами корупції. Прийнята компанією політика нульової терпимості до хабарництва та корупції – один з фундаментальних принципів, визначених нашим Кодексом ділової етики.

Антикорупційна політика

4. Кодекс LEAD

Кодекс LEAD описує наш метод роботи з операційного вдосконалення. LEAD заснований на філософії Кайдзен і пропонує конкретні інструменти по безперервному удосконаленню.

Кодекс LEAD