Етика та комплайнс

1. Кодекс ділової етики

Кодекс ділової етики описує зобов’язання у п'яти сферах діяльності: навколишнє середовище, ділова етика, робоче середовище і соціальні умови, наше ставлення до світу навколо нас, і наших продуктів.

Кодекс ділової етики

2. Кодекс ділової етики для Постачальників

Кодекс ділової етики для Постачальників, версія 2.0, затверджена Менеджмент групою 13 квітня 2016 р.

Кодекс ділової етики для Постачальників описує зобов’язання постачальників Лантманнен.

3. Антикорупційна політика

Антикорупційна політика встановлює найвищі стандарти етики та ділової поведінки з метою боротьби з усіма формами корупції. Прийнята компанією політика нульової терпимості до хабарництва та корупції – один з фундаментальних принципів, визначених нашим Кодексом ділової етики.

Антикорупційна політика

4. Кодекс LEAD

Кодекс LEAD описує наш метод роботи з операційного вдосконалення. LEAD заснований на філософії Кайдзен і пропонує конкретні інструменти по безперервному удосконаленню.

Кодекс LEAD

 

Інформація для акціонерів:

Звітність емітента

Звіт про управління та річна фінансова звітність за 2018 рік

Звіт про управління та річна фінансова звітність за 2019 рік

Звіт про управління та річна фінансова звітність за 2020 рік

Звіт про управління та річна фінансова звітність за 2021 рік

Звіт про управління та річна фінансова звітність за 2022 рік

Звіт про управління та річна фінансова звітність за 2023 рік

Особлива інформація

Інформація про структуру власності 26.04.2019

Повідомлення про набуття однією особою всіх акцій 26.04.2019

Особлива інформація ПрАТ «Лантманнен Акса» доступна у інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку www.stockmarket.gov.ua Пошук можна здійснювати за назвою ПрАТ «Лантманнен Акса» або за кодом ЄДРПОУ 00378537.