Акціонерам

Інформація для акціонерів:

Звітність емітента

Особлива інформація

Особлива інформація ПрАТ «Лантманнен Акса» доступна у інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку www.stockmarket.gov.ua Пошук можна здійснювати за назвою ПрАТ «Лантманнен Акса» або за кодом ЄДРПОУ 00378537.